CFL

Information om projektet här.

Projekt: Om- och tillbyggnad
Plats: Centrum för Flexibelt Lärande, Söderhamn Kommun
Beställare: Söderhamns Kommun
År: 2002