enrisets äldreboende

Information om projektet här.

Projekt: Nybyggnad äldreboende
Plats: Kv. Enriset, Söderhamns Kommun
Beställare: Faxeholmen AB
År: 2014-2015