Godsmagasinet

Information om projektet här.

Projekt: Ombyggnad för Teleperformance
Plats: Godsmagasinet, Söderhamns Kommun
Beställare: Söderhamns Kommun
År: 2008