Kv. Granen

Information om projektet här.

Projekt: Nybyggnad H&M och Kappahlbutik
Plats: Söderhamns Kommun
Beställare: Faxeholmen
År: 2012-2013