Landsarkivet Härnösand

Information om projektet här.

Projekt: Nybyggnad landsarkiv, byggnad 46
Plats: Härnösand
Beställare:
År: 2004-2005