Ljusne 29:6

Information om projektet här.

Projekt: Om- och tillbyggnad av bostadshus
Plats: Ljusne 29:6, Söderhamns Kommun
Beställare: Faxeholmen
År: 2014-2015