Ljusnehallen

Information om projektet här.

Projekt: Nybyggnad idrottshall/simhall
Plats: Ljusnehallen, Söderhamns Kommun
Beställare: Söderhamns Kommun
År: 2014-2015