LSS Boende Kristineberg 5:1

Information om projektet här.

Projekt: Nybyggnad av särskilt boende
Plats: LSS Boende Kristineberg 5:1
Beställare: Hudiksvalls kommun
År: 2011-2012