Nyhamre skola

Information om projektet här.

Projekt: Nybyggnad av F-6-skola
Plats: Bollnäs Kommun
Beställare: Bollnäs Bostäder
År: 1999