Sandarne skola

Information om projektet här.

Projekt: Nybyggnad förskola samt om- och tillbyggnad F-6-skola
Plats: Sandarne skola, Söderhamns Kommun
Beställare: Söderhamns Kommun
År: 2010