Stadsbiblioteket

Information om projektet här.

Projekt: Om- och tillbyggnad
Plats: Stadsbiblioteket Söderhamn
Beställare: Söderhamns Kommun
År: 1994