T-station Bandhagen

Information om projektet här.

Projekt: Om- och tillbyggnad stationsbyggnad
Plats: T-station Bandhagen
Beställare: SL
År: 2005