T-station kista

Information om projektet här.

Projekt: Om- och tillbyggnad stationsbyggnaden
Plats: Kista, Stockholm
Beställare: SL
År: 2006-2008